Nyheder til virksomheder
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021
10/26/2021

Vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2021.

Vejledningen omhandler både bidrag og indskud på privattegnede ordninger og på arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Reglerne fremgår af skatteindberetningsloven LBK. Nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer.

Indberetning om pensionsordninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er oprettet mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Vejledningen om indberetning til Pensiondiverse 2021 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, der foretages fra omkring årsskiftet og senest den 19. januar i året efter indbetalingen.

 

 

Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021
10/26/2021

Vejledningen beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2021.

Uddybende vejledning og regler for den indberetningspligtige til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2021. 

Reglerne fremgår af skatteindberetningsloven LBK. Nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer.

Indberetning om pensionsordninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er oprettet mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2021 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, der foretages fra omkring årsskiftet og senest den 19. januar i året efter indbetalingen.

Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021
10/26/2021

Denne vejledning beskriver reglerne for indberetning af pensionsudbetalinger, der diskvalificerer personer fra at indbetale mere end 5.400 kr. (2021-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift.

Vejledningen henvender sig til de institutter, der i forvejen indberetter pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og er gældende for indkomståret 2021.

Vejledningen henvender sig også til virksomheder, der ikke skal indberette pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS), men er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger og er gældende fra indkomståret 2021.

Desuden henvender vejledningen sig til offentlige myndigheder, der med virkning fra den 1. juli 2020 er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger fra tjenestemandspensioner og lignende pensionsordninger.

Tillægsafgiften på vin udvides
10/26/2021

Tillægsafgiften på vin udvides

Ny tariferingsforordning
10/26/2021

Tariferingsforordning vedr. palmeolie

Aktiesparekonto - Indberetningsvejledning for 2021
10/22/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 11a (►Lov nr. 1754 af 30. august 2021◄)

De nærmere regler fremgår af § 26 i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway
10/21/2021

Teknisk vejledning til oprettelse og brug af eKapitals FTPs Gateway ved indberetning af oplysninger på disse områder:

 • Aktiebeholdning (BHOL)
 • Aktiekøb og -salg (AKSA)
 • Aktieudbytter personer/selskab (UDBY)
 • Anparter (ANPA)
 • A-kassebidrag og faglige kontingenter (AKFA)
 • Finansielle kontrakter (FINK)
 • Investeringsforeninger (IFPA)
 • Kontroloplysning fra kommuner (KTR)
 • Obligationer (OBLG og IRTE)
 • Pensionsordning (privat og arbejdsgiver) (CPS)
 • Diskvalificerende udbetalinger og pensionsstatistik (CPS)
 • Pensionsrettigheder til efterlønsbevis (PERE)
 • Provisioner (IFPA)
 • Investorfradrag (AKSA)

Indlån, Udlån, Pantebreve, Prioritetslån og Pensiondiverse fra indkomståret 2017 og frem skal indberettes via FTPs Gateway som beskrevet i Teknisk vejledning Rente.

Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af indberetningen. Nogle afsnit forudsætter særlig teknisk indsigt.

Denne vejledning suppleres af en indberetningsvejledning for hvert område.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/20/2021

Accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Kina.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/20/2021

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2021
10/18/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § § 18, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv.  med senere ændringer. 

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/18/2021

Indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2021
10/18/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udbytte af aktier både den årlige indberetning for 2021 og den løbende indberetning for 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. ►1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning◄ med senere ændringer).

Indberetningen om udbytte af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 16 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/18/2021

Indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af calciumsilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tariferingsforordninger
10/15/2021

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 15. oktober, 2021 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/15/2021

Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)
10/13/2021

Vejledningen indeholder

1) Indledning

2) Del 1 i vejledningen henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre som bruger oplysninger fra eIndkomst)

3) Del 2 i vejledningen henvender sig til databehandlere (IT-leverandører)

Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2021
10/12/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29 for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handler med finansielle kontrakter og strukturerede fordringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (►lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer◄)

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/12/2021

Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og samtidig suspension af antidumpingtolden.

Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2021
10/11/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2021.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af køb, salg og indfrielse af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2021
10/11/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og -beholdning for indkomståret 2021.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af beholdning og rente af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 kapitel 3 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.